Zverejňovač príspevkov

Späť

Pezinok

Názov poskytovateľa
Pezinok
Adresa poskytovateľa
Radničné námestie 7
Pezinok
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Pezinok
Adresa prevádzky
Bratislavská 22
Pezinok
Kontakt
00421336901300
Martina.Valkova@msupezinok.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nocľaháreň
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
17