Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Začínajú sa písomné maturity

11.03.2019
„Všetkým maturantom držím päste, želám veľa síl, pozitívnej energie, aby to zvládli čo najlepšie a bez zbytočného stresu. Aby vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia, odprezentovali čo najlepšie, aby boli so sebou spokojní. Sám som hrdý na všetkých našich študentov, pretože sú múdri, šikovní, plní nápadov a otvorení novým veciam,“ pochválil a povzbudil študentov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

12. marca budú písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 13. marca z cudzích jazykov, 14. marca z matematiky a 15. marca z maďarského jazyka a literatúry (ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava, Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec).

Najviac žiakov maturuje na Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava; Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava; Gymnáziu Grösslingová 18, Bratislava; Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava; Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava; Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava; SPŠ elektrotechnickej, K. Adlera 5, Bratislava; Strednej odbornej škole pedagogickej, Bullova 2, Bratislava; Strednej odbornej škole pedagogickej, Sokolská 6, Modra. 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraj od 20. mája do 7. júna 2019.