Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Zabezpečenie ambulantných pohotovostí pre obyvateľov BSK

27.06.2018
Na MZ SR prebehlo výberové konanie na výber organizátora APS. Vzhľadom na to, že v 1. kole nebol pre Bratislavský kraj úspešný žiaden žiadateľ, ministerstvo po vzájomnej dohode od 1. júla 2018 dočasne poverilo

- zabezpečovaním APS pre dospelých pre spádové územie: 
• Bratislava I, Bratislava II a Bratislava III: NOVAPHARM, s.r.o., Šancová 110, Bratislava mestská časť Staré Mesto, 
• Bratislava IV a Bratislava V: MED STAR, s. r. o., Strečnianska 13, Bratislava - mestská časť Petržalka,
• pre spádové územie okresu Malacky: Nemocničná, a.s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky,
• pre spádové územie okresu Pezinok: AS - DOCTOR, s.r.o., Bratislavská 85, Pezinok.

- zabezpečovaním APS pre deti a dorast pre spádové územie:
• Bratislava a Senec: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava,
• Pezinok: INT-Ped s.r.o., Bratislavská 85, Pezinok.


K dnešnému dňu MZ SR dočasne nepoverilo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:
• poskytovaním APS pre deti a dorast pre spádové územie Malacky,
• poskytovaním APS pre dospelých pre spádové územie okresu Senec.
Preto v prípade potreby ošetrenia ambulantnou pohotovostnou službou je potrebné navštíviť iného poskytovateľa.

Zoznam poskytovateľov APS pre Bratislavský samosprávny kraj spolu s uvedením miesta poskytovania APS bude zverejnený na stránkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň aj na stránkach MZ SR. Zároveň budú priebežne zverejňované aj všetky realizované aktualizácie.

Za porozumenie Vám ďakujeme.


S pozdravom
JUDr. Ing. Jana Ježíková v.r. 
riaditeľka odboru zdravotníctva