Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Za Natálku, ale aj ďalšie projekty, sa postavili župní poslanci

17.02.2017

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja hneď na úvod svojho XXIV. pracovného zasadnutia prijali takmer jednohlasne Uznesenie k projektu na podporu kritického myslenia a proti šíreniu extrémizmu medzi mladými. Poslanci si uvedomujú riziká, ktoré so sebou nesie nárast extrémizmu v akejkoľvek podobe pre demokratickú spoločnosť.
 
„Bratislavská župa od tejto chvíle celou svojou váhou sa postaví kdekoľvek voči extrémizmu, kde nám to naša pôsobnosť umožňuje na území nášho kraja. Podarilo sa získať takmer stopercentnú dôveru a podporu nášho materiálu proti extrémizmu, ktorý nie je len deklarácia, ale obsahuje veľmi konkrétne body až po finančné krytie našich aktivít, ktoré súvisia s debatami a akciami, ktoré majú extrémizmus potlačiť,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Pamätajme! je projekt Bratislavského samosprávneho kraja na podporu kritického myslenia a proti šíreniu extrémizmu medzi mladými. Prijatím Uznesenia podporuje Bratislavský samosprávny kraj slobodu slova na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ako aj všetky aktivity, ktoré vedú k slobodnej diskusii, rešpektu a ktoré podporujú kritické myslenie žiakov. Naopak odmieta zastrašovanie riaditeľov, pedagógov a rodičov, ktoré má za cieľ oslabiť záujem o aktivity, ktoré vedú k slobodnej diskusii, rešpektu a ktoré podporujú kritické myslenie. Uznesenie bolo poslancami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja prijaté takmer jednohlasne, okrem poslanca Oskara Dobrovodského, ktorý bol proti.
Výsledkom je pokračovanie uvádzania inscenácie Natálka na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, organizovania slobodných diskusií na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o príčinách a následkoch extrémizmu ako aj naďalej rozvíjať všetky doterajšie, ale aj nové aktivity, ktoré súvisia s podporou slobodnej a demokratickej spoločnosti.
Projekty Bratislavského samosprávneho kraja smerujú k tomu, aby spoločnosť poznala následky totalitného extrémizmu z minulosti a mladí ľudia dokázali  podrobiť kritickému mysleniu všetky pokusy oslabiť slobodnú a demokratickú spoločnosť.