Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Z odbornej školy Duálna akadémia

02.09.2016

Duálna akadémia, ktorá prepojí stredoškolské vzdelávanie s praktickou prípravou priamo u budúceho zamestnávateľa, otvorí svoje brány už v pondelok. Zriaďovateľom je záujmové združenie právnických osôb Duálna akadémia, ktoré tvorí Bratislavský samosprávny kraj a najvýznamnejší zamestnávatelia v automobilovom priemysle v regióne – Volkswagen Slovakia, a.s. a Matador Holding, a.s..


„Žiaci  budú mať príležitosť už počas štúdia sa stretávať s najmodernejšími technológiami v automobilovom priemysle a pracovať v špičkovom pracovnom prostredí. Duálna akadémia otvára šesť študijných a 1 učebný odbor so štyrmi zameraniami, ktoré sú reakciou zamestnávateľov na chýbajúcu ponuku na pracovnom trhu,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Bratislavský samosprávny kraj sa stal členom záujmového združenia právnických osôb, ktoré je zriaďovateľom Duálnej akadémie, k prvému septembru 2016. Župa má v Duálnej akadémii rozhodovacie kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu ku škole.
Bratislavský samosprávny kraj, ako pôvodný zriaďovateľ SOŠ automobilovej, Jána Jonáša 5 v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, vstúpil k 1. 9. 2016 do záujmového združenia právnických osôb Duálna akadémia, ktoré sa stalo od 1. 9. 2016  zriaďovateľom strednej odbornej školy -  Duálnej akadémie.  Tá v prvom školskom roku svojho pôsobenia otvára 6 študijných  a 1 učebný odbor (so štyrmi zameraniami).  Priamo u svojho budúceho zamestnávateľa sa tak budú školiť budúci mechanici - mechatronici, mechanici – elektrotechnici, mechanici strojov a zariadení, mechanici nastavovači, mechanici automobilových liniek, autotronici, ale aj autoopravári -  mechanici, elektrikári, karosári a lakovníci.
Cieľom Duálnej akadémie je zvýšenie kvality nielen výchovno-vzdelávacieho procesu, ale najmä materiálno-technického vybavenia v úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi. Zriaďovateľ bude aj naďalej podporovať rozvoj už existujúceho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu so schválenými odbormi vzdelávania.