Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Z nevyužívanej budovy mládežnícke centrum

11.01.2017

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcovia OZ Stará jedáleň dnes slávnostne podpísali dohodu o spolupráci. Z priestorov bývalej školskej jedálne na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v Bratislave sa tak do piatich rokov stane mládežnícke centrum.
 

„Bratislavská župa aj v prípade Cvernovky aj v prípade Starej jedálne buduje tradíciu spolupráce s občianskym sektorom. Sme ochotní poskytnúť naše budovy, ako aj našu podporu, ale vyžadujeme, aby platilo všetko na čom sa dohodneme. Zmluva s Bratislavskou župou je pre združenia určitou pečiatkou kvality a môže žiadať o dotácie aj od iných subjektov, pretože je jasné, že budeme preverovať nielen základné zmluvné plnenia, ale aj investície. Aby bolo všetko zmysluplné a nikde sa nič nestratilo. Inými slovami, toto je aktívny prístup Bratislavskej župy voči občianskemu sektoru a kto má dobrú ideu, má u nás dvere otvorené,“ objasnil spoluprácu BSK a tretieho sektora predseda BSK Pavol Frešo.


Poslanci župného zastupiteľstva schválili na svojom októbrovom zastupiteľstve prenájom nevyužívanej budovy bývalej školskej jedálne pri SOŠ masmediálnych a informačných štúdií občianskemu združeniu Stará jedáleň. Iniciatívu projektu od začiatku podporovali poslanci Anna Zemanová a vicežupan Igor Bendík.

V priestoroch jedálne bude občianske združenie  prevádzkovať mládežnícke centrum, ktoré bude bezpečným priestorom pre trávenie voľného času pre deti a mládež z okolia, ale aj pre študentov bývajúcich na neďalekom internáte. Zakladajúcimi členmi o.z. Stará jedáleň sú o. z. Mládež ulice, o. z. rodinné centrum Ráčik, o. z. Varianty a Lenka Plavuchová Antalová, Miroslav Dudlák a Michal Karak.

„V priestoroch bývalej jedálne na Strednej odbornej škole plánujeme vybudovať mládežnícke centrum, ktoré bude trochu iné ako tie ostatné mládežnícke centrá. Charakteristické bude tým, že sem budú môcť mladí ľudia prísť a tráviť svoj voľný čas tzv. neorganizovaným spôsobom. Nebude sa od nich primárne vyžadovať žiaden výkon, žiadne platenie. Budú môcť len prísť, spraviť si úlohy a to všetko pod dozorom sociálnych pracovníkov z o. z. Mládež ulice, takže to máme zabezpečené a premyslené aj po tejto stránke. Čaká nás rozsiahla rekonštrukcia a začínať budeme opravou strechy, aby sme zastavili chátranie budovy a potom budeme hľadať partnerov, ktorí nám pomôžu tento náročný projekt realizovať,“ predstavil projekt Starej jedálne člen o. z. Stará jedáleň - Miroslav Dudlák.

Nájomná zmluva je na dĺžku 25 rokov a nájomné je symbolické euro na rok a daň z nehnuteľnosti počas celej doby nájmu. Občianske združenie je povinné vynaložiť vlastné finančné prostriedky  na rekonštrukciu a modernizáciu  jedálne vo výške 178.000 € s DPH, z toho do uplynutia prvých 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy vo výške minimálne 15.000 € bez DPH a zvyšok preinvestuje do 5 rokov. Bratislavský samosprávny kraj bude mať v správnej rade OZ Stará jedáleň svojho zástupcu