Zverejňovač príspevkov

Späť

XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
25
Termín zasadnutia
12.02.2021
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 27. november 2020 – 22. január 2021 01. Kontrola plnenia uznesení 27. november 2020 - 22. január 2021.pdf 479,5 kB
2. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jána Buocika zo dňa 15. januára 2021 02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca BSK.pdf 110,5 kB
02. Interpelácia p. Buocik.pdf 117,8 kB
02. List RÚ.pdf 41 kB
02. Príloha č.1 Reklamné zariadenia 2021.pdf 116 kB
02. Príloha č.2 Reklamné zariadenia soc. odd..pdf 92,4 kB
3. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena in rem na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Most pri Bratislave 03. Vecné bremeno in rem k. ú. Most pri Bratislave.pdf 138,1 kB
03. Vecné bremeno in rem k. ú. Most pri Bratislave_prílohy.pdf 2,7 MB
4. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Most pri Bratislave 04. Vecné bremeno BVS v k. ú. Most pri Bratislave.pdf 139,7 kB
04. Vecné bremeno BVS v k. ú. Most pri Bratislave_prílohy.pdf 9,5 MB
5. Návrh zámeny pozemkov a stavieb medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021, ako prípad hodný osobitného zreteľa 05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021.pdf 432,3 kB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 1.pdf 12,5 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 2.pdf 4,6 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 3.pdf 5,5 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 4.pdf 6,4 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 5.pdf 7,3 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 6.pdf 2,9 MB
6. Návrh na menovanie PhDr. Renáty Názlerovej do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok 06. Menovanie do funkcie riaditeľky R. Názlerová.pdf 136,6 kB
06. Menovanie do funkcie riaditeľky R. Názlerová_stanoviská komisií.pdf 112,8 kB
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2020 07. ÚHK Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020.pdf 226,1 kB

Dokumenty zasadnutia