Zverejňovač príspevkov

Späť

XVII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XVII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
17
Termín zasadnutia
30.03.2016
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
2. Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v zmysle VZN č. 6/ 2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
3. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
4. Záver

Dokumenty zasadnutia