Zverejňovač príspevkov

Späť

XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
15
Termín zasadnutia
29.01.2016
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna Bod č. 1 Rekonštrukcia budovy Divadla Aréna.pdf 1,1 MB
Bod č. 1 Príloha - Rekonštrukcia budovy Divadla Aréna.pdf 80,1 kB
Bod č. 1 Stanoviska komisii - Rekonštrukcia budovy Divadla Aréna.pdf 134,4 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 74,7 kB
2. Návrh na prenájom časti stavby súp. č. 6179, na parc. č. 2778/219, k.ú. Devínska Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa Bod č. 2 Návrh na prenájom časti stavby Devínska Nová Ves.pdf 160,5 kB
Bod č. 2 Prílohy Návrh na prenájom časti stavby Devínska Nová Ves.pdf 476,3 kB
Bod č. 2 Stanoviská komisií - Návrh na prenájom časti stavby Devínska Nová Ves.pdf 246,8 kB
3. Rozvojový projekt výstavby obslužnej komunikácie pre priemyselnú zónu Severozápad Bod č. 3 Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK-Rozvojový projekt.....pdf 231,5 kB
Bod č. 3 Zámer rozvoj-proj mat do zastup.pdf 450,9 kB
4. Návrh na podporu štrajkujúcim učiteľom
5. Záver
6. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

Dokumenty zasadnutia