Zverejňovač príspevkov

Späť

XIX. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XIX. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
19
Termín zasadnutia
04.09.2020
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Voľba členstva poslankyne PhDr. Ľudmily Farkašovskej v Komisiách Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 01. Voľba členstva poslankyne Z BSK v Komisiách Z BSK.pdf 95,2 kB
2. Návrh na zrušenie Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň, Pankúchova 6, Bratislava 03. Návrh na zrušenie Gymnázia, Pankúchova 6, BA.pdf 123,8 kB
3. Návrh na zrušenie Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň, Ostredková 10, Bratislava 04. Návrh na zrušenie SŠŠ, Ostredková 10, BA.pdf 123,7 kB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2020 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 05. VZN č. ...2020, kt. sa mení VZN č. 1-2020.pdf 201,2 kB
5. Návrh na schválenie urovnania medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava, a.s.

Dokumenty zasadnutia