Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

WIFI pre obce, mestá a mestské časti BSK – len do piatku!

07.11.2018

„Informoval som o tejto možnosti všetkých primátorov a starostov v kraji. Verím, že túto iniciatívu využijú a zapoja sa. Poukážky budú prideľované formou prvý sa prihlási, prvý berie, preto odporúčam s prihlasovaním nečakať a odoslať žiadosť ešte dnes. Predkladané projekty by sa mali zamerať na poskytnutie bezplatného pripojenia Wi-Fi v priestoroch, kde zatiaľ žiadne podobné verejné či súkromné pripojenie nie je dostupné,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Iniciatíva je realizovaná prostredníctvom webstránky www.wifi4eu.eu, kde si uchádzači  vyplnia registračný formulár a to aj v slovenskom jazyku. Registrácia je jednoduchá a trvá približne 5-10 minút. Žiadatelia nemusia pripojiť technický projekt ani dokumentáciu o sieti Wi-Fi, ktorá sa má inštalovať. Na získanie poukazu nemusia predložiť ani predbežnú cenovú ponuku od dodávateľa.

Každá obec môže počas celého trvania iniciatívy, teda od 7.11. do 9.11 2018 do 17:00 hodiny, využiť iba jeden poukaz. Projekty sa budú vyberať podľa poradia, v ktorom budú predložené. Vybraných bude prvých 2 800 prihlásených obcí, pričom každému členskému štátu EÚ je garantovaných minimálne 15 poukazov.

Rozpočet iniciatívy WiFi4EU na roky 2018 – 2020 je 120 miliónov eur. Prostriedky sú vyčlenené na inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania. Z rozpočtu WiFi4EU bude vybraným subjektom verejného sektora financované potrebné vybavenie a inštalácia prístupových bodov.

Viac o iniciatíve ako aj o prihlásení sa do výzvy sa dočítate na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovede