Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť športu pre rok 2019

27.11.2018
Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) zverejňuje 2 výzvy pre oblasť športu:
 

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže, a

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK  v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže.