Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

07.09.2018

Podporené aktivity z Fondu malých projektov sa týkajú dvoch oblastí, resp. prioritných osí: príroda a kultúra a podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať napríklad nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy, ako aj občianske združenia. Cieľom je podporiť menšie projekty s cezhraničným rozmerom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dotknuté územia, cezhraničnú spoluprácu a podporu lokálnych iniciatív.


Výška finančných prostriedkov pre projekt je stanovená od 20.000 do 50.000 EUR, pričom projekt by mal trvať maximálne 12 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo, každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci medzi partnerom zo Slovenska aj Maďarska.
Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15%. Výzva je otvorená do 2.11.2018.
Viac informácií o výzve nájdete na stránke zoskupenia Rába-Dunaj-Váh: http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty/?lang=sk 
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne konzultáciu projektového zámeru je možné kontaktovať zástupcu Informačného bodu Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU, ktorým je pre územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja zamestnankyňa Úradu BSK:

Mgr. Veronika Gálová
Oddelenie riadenia projektov
Tel: +421 2 4826 4259
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk