Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výzva na podporu turizmu na rok 2019 je otvorená

07.12.2018
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu je otvorená od 27. novembra až do 20 decembra 2018. Finančná alokácia pre BRDS na podporu turizmu na rok 2019 je maximálne do výšky 179 116,13 EUR.
Dotačná schéma na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň dotačná schéma je podporným mechanizmom pre realizáciu krátkodobých a dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do rok 2020. 
Výzva je opätovne otvorená vo viacerých oblastiach podpory:
 Podpora vzniku a rozvoja regionálnych produktov a služieb generujúcich rozvoj CR 
 Podpora doplnkovej infraštruktúry pre skvalitnenie služieb CR  
 Podpora pre tematické podujatia s dôrazom na CR a propagácia destinácie generujúca návštevnosť a rozvoj CR 
Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2019 môžu projekty registrovať formou žiadosti v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a zároveň v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.