Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS na podporu kultúry na rok 2019 je otvorená

07.12.2018
Finančná alokácia pre BRDS na podporu kultúry na rok 2019 je maximálne do výšky 562.936,42 EUR.
Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na podporu kultúry je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Bratislavského samosprávneho kraja v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja územia BSK. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je najmä podpora projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne. BRDS na podporu kultúry má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty špecifikované vo výzve, pôsobiace v kraji v oblasti kultúry. Dlhodobým zámerom je premena Bratislavského kraja na symbol modernej, progresívnej a rozmanitej kultúry, ktorá je aktívnou súčasťou života jeho obyvateľov a základom charakteristiky „Bratislava – región kultúry“.
Výzva je otvorená v 7 oblastiach podpory:
1. Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia 
2. Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 
3. Podpora divadla a tanca 
4. Podpora literatúry 
5. Podpora vizuálneho umenia 
6. Podpora hudobného umenia 
7. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 
 
Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.