Zverejňovač príspevkov

Späť

SENIOR – geriatrické centrum n.o

Názov poskytovateľa
SENIOR – geriatrické centrum n.o
Adresa poskytovateľa
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
SENIOR – geriatrické centrum n.o
Adresa prevádzky
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku.
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita