Zverejňovač príspevkov

Späť

Vľúdnosť - VENIA n.o. skrátený názov VENIA n.o.

Názov poskytovateľa
Vľúdnosť - VENIA n.o. skrátený názov VENIA n.o.
Adresa poskytovateľa
Kominárska 2-4
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vľúdnosť - VENIA n.o. skrátený názov VENIA n.o.
Adresa prevádzky
Hattalova 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
seniori a hendikepované fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
30