Zverejňovač príspevkov

Späť

Vľúdnosť - VENIA n.o. skrátený názov VENIA n.o.

Názov poskytovateľa
Vľúdnosť - VENIA n.o. skrátený názov VENIA n.o.
Adresa poskytovateľa
Kominárska 2-4
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vľúdnosť - VENIA n.o. skrátený názov VENIA n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita