Zverejňovač príspevkov

Späť

Viola Ručkayová

Názov poskytovateľa
Viola Ručkayová
Adresa poskytovateľa
Ševčenkova 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ FO
Názov prevádzky
Viola Ručkayová
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Tlmočnícka služba
Cieľová skupina
fyzická osoba odkázaná na tlmočenie
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita