Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Voľné miesta na školách pre uchádzačov o stredoškolské štúdium

08.06.2017
Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa budú v tomto roku konať v utorok 20. júna 2017.
 
Prehľad počtu voľných miest v jednotlivých odboroch na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je uvedený v tabuľke.
 
Viac informácií o možnostiach prihlásenia sa do druhého kola prijímacieho konania poskytnú uchádzačom a ich rodičom riaditelia jednotlivých škôl: http://www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=780&rn=5&nid=2