Zverejňovač príspevkov

Späť

Viera reštart n.o.

Názov poskytovateľa
Viera reštart n.o.
Adresa poskytovateľa
Kríková 7
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Viera reštart n.o.
Adresa prevádzky
Nevädzová 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
občania so psychickými problémami, so závislosťou, občania pred a po hospitalizácii, resocializácii, výkone trestu odňatia slobody alebo väzby, občania znevýhodnení na trhu práce; rodina a príbuzní klientov cieľovej skupiny
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita