Zverejňovač príspevkov

Späť

Viditeľne Nový Pohľad n.o.

Názov poskytovateľa
Viditeľne Nový Pohľad n.o.
Adresa poskytovateľa
Somolického 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Viditeľne Nový Pohľad n.o.
Adresa prevádzky
Lietavská 8
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej slituácii
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita