Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Víťazom vďaka dotácii

17.05.2016

Uplynulý týždeň sa v Bratislave konal 12. ročník divadelného festivalu Nová dráma, ktorého hrdým partnerom bol aj Bratislavský samosprávny kraj. Festival vyvrcholil cez víkend, kedy boli odovzdané aj ocenenia. Cenu Grand Prix medzinárodná porota udelila inscenácii divadla SkRAT s názvom „Extrakty a náhrady“, ktorá by však bez dotácie z BSK nevznikla.
 
„Podpora umenia je naša morálna povinnosť. Nie všetky župy to cítia rovnako, no bratislavská župa si váži slobodu umeleckého prejavu. Vďaka podpore našich poslankýň a poslancov sme v roku 2016 medzi umelecké subjekty a projekty rozdelili 800 000 eur,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Ocenená inscenácia „Extrakty a náhrady“ divadla SkRAT je pozitívne hodnotená aj divadelnou kritikou. Hra mohla vzniknúť len vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, pretože umelecký súbor dostal z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (BRDS) na realizáciu tohto projektu dotáciu vo výške 6000 €. Je pravdepodobné, že bez tejto pomoci by divadlo nemuselo nájsť dostatok prostriedkov, keďže Ministerstvo kultúry SR projektu žiadnu dotáciu nepridelilo.
Tvorcami inscenácie a zároveň aj účinkujúcimi sú I. Hrubaničová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň. Pri tvorbe tejto inscenácie sa divadlo SkRAT vrátilo ku kolektívnej réžii. Herci na pódiu diskutujú o svojich intímnych pocitoch pri stole bez zbytočnej teatrálnosti. Vďaka tomu sa v ich výpovediach irónia prepája s autentickosťou. Hlavnou témou hry je samota, resp. hľadanie si vhodného partnera. Hra poukazuje na fenomén dnešnej rýchlej doby, kedy je človek často nútený znížiť svoje nároky na životného partnera  a uspokojí sa tak s niekým, kto vôbec nespĺňa predstavu o ideálnom partnerovi. V konečnom dôsledku sa tak náhrada za človeka javí ako najpraktickejšie riešenie.
„Toto ocenenie je pre bratislavskú župu zadosťučinením a potvrdením, že vznik dotačného mechanizmu práve na rozvoj kultúry v regióne, má svoj zmysel a že bez župnej podpory sa nemainstreamová kultúra rozvíja veľmi ťažko,“ uzavrel župan Pavol Frešo.