Zverejňovač príspevkov

Späť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Názov poskytovateľa
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Adresa poskytovateľa
Sekulská 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Adresa prevádzky
Internátna 10
97401 Banská Bystrica
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
fyzické osoby so zrakovým postihnutím, rodinní príslušníci osôb so zrakovým postihnutím
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita