Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Vďaka župnej rekonštrukcii pribudne Bratislave škôlka

18.07.2017

Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukciách budov, ktoré má vo svojom vlastníctve a to v rámci Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Ten zahŕňa plán a harmonogram investícií a opráv. Aktuálne bežia rekonštrukčné práce napríklad na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej v Bratislave. Po rekonštrukcii pribudne mestskej časti materská škola.
 
„Je to škôlka, ktorá vzniká pri pedagogickej škole, kde sa učia budúce vychovávateľky. Učia sa tu budúce učiteľky v materskej škole a taká dlhodobá túžba, ktorou sme boli inšpirovaní a ktorá pochádza zo zastupiteľstva Dúbravky bola, že keď robia žiaci prax, tak aby nemuseli chodiť po celej Bratislave, ale aby mali vlastnú škôlku, na ktorej môžu túto prax spoločne realizovať.  Bolo tu už veľa predstáv a bol to dlhodobý plán. Chvíľku nám trvalo, kým sa súťaže ukončili, ale rekonštrukcia už beží,” ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
V letnom období pokračujú rekonštrukčné práce na vnútorných priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Bratislave, ktoré sa začali minulý mesiac. Ide o prerobenie časti školy za účelom zriadenia materskej školy. Zriadenie materskej školy pri PaSA Bullova 2 je iniciatíva BSK podporená poslancami zastupiteľstva BSK, ktorí ho zaradili ako jednu z priorít v oblasti stredného školstva v Akčnom pláne PHSR 2014-2020. Takéto pracovisko nachádzajúce sa priamo na „pôde“ strednej školy je pilotným projektom a inovatívnou koncepciou realizácie odbornej praxe študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorá sa dlhodobo stretáva s nedostatkom a najmä nestálosťou odborných pracovísk, na ktorých môžu študenti školy vykonávať svoju školskú prax.
 
„Dúbravka sa rozvíja. Je tu výstavba, čiže čo bude o rok, o dva uvidíme. Určite škôlka nebude prázdna. Myšlienka vznikla z tejto školy od pani riaditeľky a zamestnancov, ktorí prišli s tým nápadom za nami a sme sa dohodli na spolupráci a ďalej to pokračovalo so župou,“vyjadril sa počas dnešného kontrolného dňa podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja a starosta Mestskej časti Bratislava – Dúbravka Martin Zaťovič.
 
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom tejto strednej školy, sa v spolupráci s MČ Bratislava – Dúbravka, ktorá má dlhodobo poddimenzovanú kapacitu miest v materských školách, rozhodli časť budovy strednej školy prebudovať na predškolské zariadenie v zmysle technických a právnych noriem. Obyvatelia západných častí Bratislavy tak dostanú novú materskú školu s kapacitou 82 detí, zaradenej do siete Ministerstva školstva a študenti školy, teda budúce učiteľky, budú mať zaistenú kvalitnú prax priamo v škole.
 
„Vzniknú tu štyri nové triedy pre 82 žiakov. Každá trieda bude mať ako samostatný vstup, tak aj samostatné sociálne zariadenia, samostatné kúrenie, samostatnú elektroinštaláciu. My sme teraz vo fáze ukončenia búracích prác a montujeme priečky,“ vyjadril sa zhotoviteľ stavby Ing. Emil Budz.
 
Predpokladaný termín ukončenia odovzdania materskej školy je február 2018. Cena rekonštrukcie je vyčíslená na 358 190,88 € s DPH.