Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

V kraji štyri nové bilingválne gymnáziá

15.02.2019

Bratislavský samosprávny kraj ponúka od školského roka 2019/20 možnosť štúdia v bilingválnych odboroch na 4 ďalších gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na dvoch gymnáziách v Bratislave a na jednom v Pezinku bude štúdium otvorené po jednej triede a na malackom gymnáziu dostanú možnosť študovať až 52 študenti v dvoch triedach. Na bilingválne gymnáziá sa môžu hlásiť ôsmaci aj deviataci. Prihlášku treba na základnej škole odovzdať najneskôr 20. februára.
Nové anglické bilingválne gymnáziá v Bratislavskom kraji: 
 

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

  • počet otváraných tried: 1 s počtom žiakov 30
  • termín talentovej skúšky: 22. 3. 2019


Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

  • počet otváraných tried: 1 s počtom žiakov 26
  • termín talentovej skúšky: 21. 3. 2019

 

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

  • počet otváraných tried: 1 s počtom žiakov 28
  • termín talentovej skúšky: 19. 3. 2019, náhradný termín: 26. 3. 2019

 

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky

  • počet otváraných tried: 2 s počtom žiakov 52
  • termín talentovej skúšky: 21. 3. 2019