Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

V domovoch pre seniorov zvolia individuálnejší prístup

03.10.2016

Zvýšenie pozornosti, efektívnejšie postupy pri poskytovaní sociálnych služieb, kontrolné mechanizmy a väčší individuálny prístup ku klientom zariadení sociálnych služieb, to boli hlavné témy stretnutia vedenia BSK s odborníkmi v sociálnej sfére a riaditeľmi DSS-iek. Dôvodom stretnutia boli aj nedávne dva pokusy o samovraždu v zariadeniach. BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení DSS s približne 1600 klientov.
 
Každá takáto situácia nás mrzí a tieto smutné prípady nás ešte viac utvrdzujú v tom, že proces deinštitucionalizácie, ktorý sme zahájili v našich dvoch zariadeniach a v treťom je v procese prípravy, je veľmi potrebný na to, aby sme dokázali predísť takýmto a iným prípadom. V prípade DSS a zariadenia pre seniorov v Rači poskytujeme sociálnu službu približne 280 klientom a v Stupave približne 180 klientom. Tento proces je opodstatnený, aby sme mali menšie zariadenia, aby sa mohla vo väčšej miere a intenzívnejšie poskytovať pozornosť a služby našim klientom,“ vyjadrila sa podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. Viaceré domovy sociálnych služieb prechádzajú procesom, ktorý zabezpečí klientom individuálnejší prístup v poskytovaní sociálnych služieb. Ošetrovatelia či zdravotný personál bude mať v menších komunitách viac možností na prácu s jednotlivými klientami.
Bratislavský samosprávny kraj rovnako pokračuje aj v kontrolách vo svojich zariadeniach. Intenzívne komunikuje s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb, ktorí pristúpili k monitorovaniu a vyhodnocovaniu práce s klientami, či aktualizácii zdravotných údajov. Župa však plánuje aj osobnú návštevu všetkých zariadení vo svojej pôsobnosti, aby tak mohla vyhodnotiť prístup ku klientom v zariadeniach. Cieľom je, aby každý klient dostane presne takú starostlivosť, akú jeho aktuálny zdravotný stav vyžaduje.
„Pravidelne počas celého roka vykonávame kontroly, ďalej sú to takzvané monitorovacie návštevy, to znamená, že pravidelne do týchto zariadení chodíme, komunikuje s klientmi, sme účastní pri všetkých prijímacích komisiách do týchto zariadení. S každým klientom predtým ako k nám príde, sa snažíme komunikovať a pripraviť ho na príchod do zariadenia s ohľadom na jeho potreby a zdravotný stav. Slúži nám na to na stanovenie odkázanosti na sociálnu službu. Je to len jeden z takých nástrojov,“ uviedla riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová. Podľa nej je veľmidôležitá aj zdravotná dokumentácia, kde vie lekár indikovať takúto potrebnú starostlivosť. Dôležitá je komunikácia  nielen zo strany zariadenia, ale v prvom rade s klientom, jeho najbližším okolím a aj s lekármi.
Bratislavský samosprávny kraj pripravuje pre zamestnancov zariadení domovov sociálnych služieb na území bratislavskej župy aj školenie s personálom Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. To by malo ošetrovateľom ukázať možnosti práce s klientami, ktorí môžu mať psychické problémy.
V prípade náhlej straty blízkeho, nielen v zariadení, nemocnici či v domácom prostredí, sa môžu obyvatelia kraja obrátiť neziskovú organizáciu Modrý anjel. Krízovú internvenciu poskytujú 24 hodín, 7 dní v týždni bezplatne na celom území kraja. Telefónne číslo je 0944 171 272.