Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

V Bratislavskom kraji je Kontaktný bod pre obete

07.06.2019

„Verím, že kontaktný bod v budúcnosti výrazne pomôže obetiam trestných. Považujem to za dôležitý a potrebný krok z celospoločenského hľadiska. Budem veľmi rád, ak v rámci projektu nadviažeme spoluprácu, ktorá bude prínosom pre všetkých obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. Lebo len v súčinnosti inštitúcií, orgánov a organizácií môžeme docieliť komplexné a koordinované poskytovanie pomoci obetiam a zlepšenie v oblasti prevencie kriminality,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Kontaktné body poskytujú občanom viaceré služby ako špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podporu.Sú nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre pracovné sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.

Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a aktuálne je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude projekt zaoberať, je aj mládež. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a finančne je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Adresa Kontaktného bodu Bratislava

Okresný úrad Bratislava – Klientske centrum

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Po – Pia: 07:30 – 15:30-hod.

Tel.: 09610 46 014