Zverejňovač príspevkov

Späť

TENENET o.z.

Názov poskytovateľa
TENENET o.z.
Adresa poskytovateľa
Lichnerova 4376/41
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
TENENET o.z.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita