Zverejňovač príspevkov

Späť

Terapia na kolesách n.o.

Názov poskytovateľa
Terapia na kolesách n.o.
Adresa poskytovateľa
Gregorovej 4
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Terapia na kolesách n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálna rehabilitácia
Cieľová skupina
deti, dospelí, seniori so zdravotným znevýhodneným
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita