Zverejňovač príspevkov

Späť

KC Jánovce, Hlavná ulica (budova ZŠ Jánovce)

Názov poskytovateľa
TENENET o.z.
Adresa poskytovateľa
Lichnerova 4376/41
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
KC Jánovce, Hlavná ulica (budova ZŠ Jánovce)
Adresa prevádzky
29
Jánovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Služba včasnej intervencie
Cieľová skupina
deti do siedmich rokov ich veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodiny týchto detí
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita