Zverejňovač príspevkov

Späť

TENENET o.z.

Názov poskytovateľa
TENENET o.z.
Adresa poskytovateľa
Lichnerova 4376/41
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
TENENET o.z.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Komunitné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych službách: - obyvatelia marginalizovaných komunít (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít), - dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupi
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita