Zverejňovač príspevkov

Späť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Názov poskytovateľa
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Adresa poskytovateľa
Sekulská 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Adresa prevádzky
Karpatská 10
01008 Žilina
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálna rehabilitácia
Cieľová skupina
fyzické osoby so zrakovým postihnutím, rodinní príslušníci osôb so zrakovým postihnutím
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita