Zverejňovač príspevkov

Späť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Názov poskytovateľa
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Adresa poskytovateľa
Sekulská 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Adresa prevádzky
Nám. sv. Anny 9
91101 Trenčín
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálna rehabilitácia
Cieľová skupina
fyzické osoby so zrakovým postihnutím, rodinní príslušníci osôb so zrakovým postihnutím
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita