Zverejňovač príspevkov

Späť

Ulita

Názov poskytovateľa
Ulita
Adresa poskytovateľa
Kopčianska 90
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Ulita
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Komunitné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby nachádzajúce sa v nepriaznicje sociálnej situácii pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Deti, mládež a dospelí, ktorí žijú alebo trávia čas na sídlisku Kopčany
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita