Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Učebnica regionálnej výchovy má viesť k láske k regiónu

19.01.2017

V mestskom múzeu v Senci dnes slávnostne pokrstili ll. diel učebnice regionálnej výchovy "Senec - od návršia k horizontom - Dejiny l. , ktorý vzišiel z práce autorského kolektívu pod vedením Mgr. Gábora Strešňáka a prof. Petra Fedora.
 
„Už pred pár rokmi sme si povedali ako zakladatelia múzea v Senci, že by sme mali tie nazbierane materiály zhmotniť a predostrieť ich tej najmladšej generácii, pretože sa domnievame že najmladšia generácia je dnes najmladšia a neskôr to budú ľudia, ktorí budú ďalej rozvíjať mesto a celý región. A aby ten rozvoj regiónu bol dobrý na to musia mať dostatočné vedomosti ale predovšetkým musia mať istý rebríček hodnôt, ktorý by mal dobre sa vyvíjajúcej spoločnosti vyhovovať. Základná myšlienka tej učebnice je ovplyvňovať najmladšiu generáciu k láske k regiónu,“ povedal jeden z autorov publikácie profesor Peter Fedor.
Župan Pavol Frešo považuje túto učebnicu za základ pre vznik celoregionálnej učebnice, ktorá má pomôcť pri výchove mladej generácie a zároveň má žiakov viesť k láske k regiónu v ktorom sa narodili, vyrastajú v ňom a budú v ňom v budúcnosti pôsobiť a pomáhať v rozvoji.
„Bratislavská župa sa dlhodobo snaží, aby sa do osnov škôl na celom území dostala regionálna tematika. Práve táto učebnica môže slúžiť ako kvalitný odrazový mostík pre tvorbu regionálnej učebnice slúžiacej na výchovu k regionálnej identite a výučbe našich regionálnych dejín. Bez toho aby sme poznali náš región, nie je možné rozvíjať ho v takej miere ako si ďalšia generácia, ktorá po nás prichádza, zaslúži. Preto považujem túto aktivitu za mimoriadne prínosnú,“ zhodnotil predseda BSK Pavol Frešo.
Prvú časť učebnice o regionálnej výchove s názvom „Senec – od návršia k horizontu - Príroda“ vydal tím autorov v októbri 2015. Regionálne dejiny sa vyučujú v rámci voliteľných hodín na druhom stupni základných škôl a na gymnáziách.
„Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, aby mladí poznali svoje dejiny, aby mohli svoje poznatky odovzdať ďalším generáciám, aby dostávali z prvej ruky informácie o tom, čo, kedy a kde sa nachádzalo v našom regióne a ako to vyzeralo v minulosti,“ doplnila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
Autori publikácie sa plánujú v budúcnosti pustiť aj do tretieho pokračovania.