Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Tomášovská Thália 2016

29.12.2016

Tomášovský kultúrny dom už druhým rokom hostil divadelné súbory v rámci divadelnej prehliadky Tomášovská Thália 2016.
 Tento ročník bol oproti minulému rčníku v niečom pozmenený. Dve predstavenia sa uskutočnili v jarnom a letnom období, päť predstavení potom v období jesennom. Nóvum spočívalo i v tom, že tomášovskému publiku sa predstavili i dve inscenácie domácich zoskupení – výber miestneho maďarského skautského oddielu a divadlo Patália Tomášov. Vznikol v januári toho roku a jeho činnosť je úzko spätá i s konaním divadelnej prehliadky Tomášovská Thália.

Usporiadaných bolo celkovo 7 divadelných predstavení podľa pôvodného zámeru, z prostriedkov BSK  boli vyfinancované štyri predstavenia, ďalšie tri z prostriedkov obce. 
 
  
Divadelné  produkcie financované z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja:

Dňa 18.6.vystúpilo piešťanské divadlo DINO s pôvodnou autorskou komédiou Františka Reháka Horí ohník, horí...  Toto predstavenie bolo zamerané tematicky. Bolo príspevkom našej obce a OZ Patália Malý Dunaj k oslave 130.výročia založenia DhzZ v našej obci. V uvoľnenej nálade sa predstavenia zúčastnilo 61 divákov.

Dňa 23.10.2016 zahájil jesennú časť divadelnej prehliadky domáci divadelný súbor Patália Tomášov dvomi premiérami pôvodnej autorskej komédie Stanislava Šubíka Koniec rodu Jánošíkovho. Prvé predstavenie videlo 184 divákov. 
Druhého predstavenia konaného dňa 6.11.2016  sa zúčastnilo 126 divákov.
Divadelnú prehliadku uzavrela komédia Jozefa Mokoša Vjerná nevjera. Uskutočnila sa v podaní súboru Záhoráckeho divadla zo Senice. Tradične v duchu tohto súboru, v  záhoráckom nárečí. Predstavenie videlo 154 divákov.

Divadelné  produkcie financované z prostriedkov Obce Tomášov:

Dňa 10.4.2016 vystúpilo divadlo RÉVISZ VIDÁM-SZÍNPAD Reca s pôvodnou autorskou veselohrou Bulavčiaka Theodora s názvom Falunap – Obecný deň, ktorú režírovala Mária Gyurcsi Pomichal.  Na tejto veselohre sa zúčastnilo 256 divákov.

Dňa 3.7.2016  vystúpilo ochotnícke divadlo tomášovskej mládeže s muzikálom Made in Hungária. Neuveriteľný záujem o toto predstavenie prejavili diváci, ktorých bolo viac, ako je kapacita miestneho kultúrneho domu. Preto muzikál videlo v ten deň len 355 divákov a pre ostatných bolo sľúbené ďalšie predstavenie.

Dňa 4.12.2016  vystúpilo opakovane c Znova bol veľký záujem, predstavenie videlo 320 divákov.


Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a obce Tomášov divadelný kultúrny život v obci ožil. Boli splnené ciele a zámery projektu. Ako najväčší prínos Tomášovskej Thálie 2016 bola hodnotená aktívna a masívna účasť mládeže, a to nie len ako diváci, ale aj ako ochotníci – herci, hudobníci, maskéri a pomocníci.