Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior

Názov poskytovateľa
NÁRUČ Senior& Junior
Adresa poskytovateľa
Fedákova 1944/5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior
Adresa prevádzky
1. mája 52/47
Solčany
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývino
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
6