Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Takmer 28-tisíc hlasov podporilo naj projekty

18.06.2019

„Určite zahlasujte, pretože ide o podporu pekných a zaujímavých projektov v rôznych oblastiach ako šport a športové aktivity, kultúra, životné prostredie, komunitná infraštruktúra či podpora podujatí a činností zdravotne či inak znevýhodnených skupín obyvateľov. Každý hlas je výnimočný pre rozvoj nášho kraja,” povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Najaktívnejšie zatiaľ za projekty z Participatívneho rozpočtu hlasovala verejnosť v okrese Senec, kde bolo zaevidovaných vyše 7000 hlasov. Druhým najaktívnejším okresom sú Malacky. Tu za všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty prišlo takmer 4000 hlasov.

Verejnosť môže za projekty hlasovať elektronicky cez www.rozhodni-bsk.sk, kde si zvolí konkrétny okres, teda Bratislava I. až V., Malacky, Pezinok, Senec, a v rámci okresu si vyberie projekt z ponúknutého zoznamu. Po zadaní emailovej adresy je potrebné kliknúť na tlačidlo „Chcem hlasovať za tento projekt“ a svoj hlas následne potvrdiť kliknutím na linku v potvrdzujúcej emailovej správe. Hlasovať sa dá len raz. Jeden hlasujúci sa rovná hlas za jeden projekt. Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných hlasov.

Pre 2. ročník Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 je vyčlenených 255 880 eur. Tie sú rozčlenené podľa počtu obyvateľov do ôsmich teritórií. Maximálne výška poskytnutej dotácie je 3 500 eur pre projekt. Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov, budú zverejnené na www.rozhodni-bsk.sk.