Zverejňovač príspevkov

Späť

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Názov poskytovateľa
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa poskytovateľa
Mlynarovičova 23
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a potreba zosúlaďovania rodinného a pracovného života
Cieľová skupina
rodičia deiťaťa alebo iné fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do ich osobnej straostlivosti na základe rozodnutia súdu, ak nemôžu zabezpečiť sami alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záuj
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita