Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Stredoškolákom sa začínajú maturity

17.05.2019

 „Maturita je istý medzník v živote každého z nás. Buď študent pokračuje potom na vysokú školu, rozvíja svoje vedomosti ďalej, vzdeláva sa a pripravuje sa na svoje budúce povolanie. Alebo nastupuje do svojho prvého zamestnania a overuje si v praxi všetko to, čo nadobudol počas školského obdobia a zároveň získava nové zručnosti. Všetkým maturujúcim držím päste, aby to zvládli čo najlepšie a mohli vykročiť do ďalšieho životnej etapy,“ povzbudil maturantov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Najviac žiakov maturuje na Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava; Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava; Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava; Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava; Konzervatóriu, Tolstého 11, Bratislava; Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava; SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava; Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava; SPŠ elektrotechnickej, K. Adlera 5, Bratislava; Spojenej škole, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa konali 12. – 15. marca 2019. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky bude na župných stredných školách od 20. mája do 7. júna 2019.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 3. do 6. septembra 2019.