Zverejňovač príspevkov

Späť

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Názov poskytovateľa
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa poskytovateľa
Mlynarovičova 23
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa prevádzky
Vavilovova 18
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421262310566
riaditelka@ssspetrzalka.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie núdzového bývania
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
7