Zverejňovač príspevkov

Späť

Petržalsky domov pre seniorov

Názov poskytovateľa
Petržalský domov seniorov
Adresa poskytovateľa
Rusovská cesta 57
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Petržalsky domov pre seniorov
Adresa prevádzky
Rusovská cesta 57
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421263838576
ddrc58@stonline.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
60