Zverejňovač príspevkov

Späť

Betánia Senec, n.o.

Názov poskytovateľa
Betánia Senec, n.o.
Adresa poskytovateľa
Štefánikova 74/A
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Betánia Senec, n.o.
Adresa prevádzky
Štefánikova 74/A
Senec
Kontakt
00421245924524
betase@stonline.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
a) fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
12