Zverejňovač príspevkov

Späť

Malacky

Názov poskytovateľa
Malacky
Adresa poskytovateľa
Radlinského 2751/1
Malacky
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Malacky
Adresa prevádzky
Radlinského 2751/1
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
70