Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja pre Dunajský región

19.04.2017

Európsky projekt Interreg DANUrB sa primárne zameriava na inovatívne koncepty v oblasti kultúry a turizmu v regióne pozdĺž rieky Dunaj.
 

Začiatkom marca (6-10.3.2017), v rámci projektu DANUrB (DANube Urban Brand), ktorý je financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.) cez Dunajský nadnárodný program (Danube Transnational Programme) sa na Donau-Universität v rakúskom Kremse stretlo viac ako 100 zástupcov zo siedmych partnerských krajín - z Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Srbska, Slovenska, Maďarska a Rakúska. Ich cieľom bola analýza a výmena poznatkov týkajúcich sa kultúry a cestovného ruchu v priestore Dunajského regiónu. Účastníci sa osobne inšpirovali terénnymi prieskumami do kultúrnej krajiny "Kulturlandschaft Wachau", ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Okrem iného sa zúčastnili aj mnohých iných atrakcií charakteristických pre túto výnimočnú lokalitu strednej Európy.

Cieľom projektu je pokračovanie vo vytváraní charakteristickej "značky" a posilnenie spoločnej kultúrnej identity podunajského regiónu. Primárne zameranie tkvie v budovaní priestorových a kultúrnych sietí, rovnako ako aj v rozvoji inovatívnych udržateľných kultúrnych a turistických stratégií, s výsledkom definovania cenných ekonomických a sociálnych podnetov pre tento región. V rámci týchto aktivít hostila univerzita v Kremse prvý výskumný tábor. Organizátori a účastníci tohto pracovného stretnutia sledovali dva ciele:

1. Konkretizácia východísk pre koncepčný rámec výskumu projektu DANUrB a vytvorenie prvej osnovy spoločnej stratégie prostredníctvom mnohých workshopov v rámci podujatia. Za týmto účelom boli na odbornej úrovni diskutované najmä témy mestského kultúrneho potenciálu riešených lokalít. Účastníci vytvorili množstvo priestorových analýz a zadefinovali si vedecké metódy, ktoré budú využívať počas svojho výskumu.


2. Región Wachau ako exemplárny príklad pre prax
Druhým dôležitým aspektom pracovného stretnutia na Donau-Universität Krems bola analýza prírodnej a kultúrnej krajiny rakúskeho regiónu Wachau. Výjazdy s "Wachaubahn" (regionálny vlakový spoj), autobusom, ale aj trajektom poskytli možnosť pre prieskum miestnych kultúrnych a kulinárskych špecifík charakteristických pre toto svetové kultúrne dedičstvo, ktoré sa stáva dôležitým modelovým príkladom pre vytváranie celkovej stratégie pre podunajskú oblasť. Ako informoval Peter Morgenstein jeden z manažérov projektu a výskumný pracovník na Ústave pre výstavbu a životné prostredie na Donau-Universität Krems, tento fakt bol jednomyseľne potvrdený početnými účastníkmi tohto podujatia.

Ďalšie významné podujatie v rámci projektu sa bude konať v partnerských mestách Štúrovo (Slovensko) a Esztergom (Maďarsko) v dňoch 27. - 30. 6. 2017. Hlavným organizátorom je Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Všetci ste srdečne vítaní!

Pre viac informácií a v prípade záujmu zapojiť sa do projektu kontaktujte: 
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Projektový komunikačný manažér
tel.: +421 905 327 952
e-mail: jan.legeny@stuba.sk

WEB: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
Facebook: https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/
Twitter: https://twitter.com/DANubeUrbanBran
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgdE37NGcNpr6dXrf8SOyVw
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/danurb-project-08a309141/