Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Stovky deviatakov si vyberali budúcu školu

23.01.2017

Prezentačné podujatie Deň župných škôl v Avione má za sebou ďalší úspešný ročník. V nákupnom centre v predposledný januárový piatok odprezentoval Bratislavský samosprávny kraj takmer 50 svojich škôl. Zároveň na stredných školách stale prebiehajú dni otvorených dverí pre žiakov a ich rodičov.
„Idea tohto podujatia je jednoduchá. Ľudia veľakrát nemajú čas, často potrebujú vidieť viacero stredných škôl, než sa rozhodnú, čo je pre ich deti správne. To isté platí aj o žiakoch. Preto bratislavská župa už niekoľko rokov pomáha aj takýmto spôsobom, že zhromaždí desiatky škôl na jednom mieste, aby všetci mohli prísť, pozrieť si, prečítať si a dozvedieť sa čo najviac. A aj vďaka tomuto podujatiu vzrastá záujem žiakov o štúdium na odborných školách,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Deň župných škôl v Avione je tradičné podujatie, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj. Jeho hlavným cieľom je pomôcť rodičom a najmä budúcim študentom sa rozhodnúť vybrať si správnu školu. V jeden deň v roku sa tak na jednom mieste stretnú takmer všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V piatok 20. januára 2017 si žiaci, budúci študenti ako aj rodičia, pozreli prezentácie a zručnosti 47 stredných odborných škôl a gymnázií v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
K dispozícii boli informačné stánky jednotlivých škôl, na pódiu zase sprievodný program, kde sa striedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov. Žiaci si pripravili ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, módnu show, prezentáciu viazania kytíc či športových činností.
Veľký záujem o podujatie Deň župných škôl v Avione aj zo strany základných škôl. Jednotlivé stánky stredných škôl si tak prišli pozrieť žiaci zo 61 základných škôl, bratislavských, mimobratislavských, ale o podujatie prejavili záujem aj základné školy mimo regiónu, napr. zo Šale a Šamorína. 
Termín podávania prihlášok na stredné školy s „talentovkami“ je 20. február a na ostatné študijné a učebné odbory je to 10. apríl 2017.
Deň župných škôl v Avione a ponuku župných stredných škôl si prišiel pozrieť aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer a aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.

video: https://youtu.be/Gs_LkQpUB0Q