Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Spustenie portálu BSK

26.01.2016

Od 1.januára 2016  máte možnosť využívať časť elektronických služieb, ktoré Úrad Bratislavského samosprávneho kraja spustil do reálneho používania v podobe nového portálu BSK. Prinášame vám služby, prostredníctvom ktorých môžete elektronicky poslať Vašu žiadosť na Úrad BSK, my ju plne automaticky spracujeme a následne Vám elektronicky pošleme odpoveď. 

Výhody elektronickej komunikácie s úradom:

 • svoju žiadosť budete môcť vybaviť bez potreby osobnej návštevy úradu kedykoľvek aj po úradných hodinách,
 • uľahčí vám interakciu s úradom prostredníctvom elektronických formulárov s vopred vyplnenými údajmi,
 • umožní vám pripájanie príloh k elektronickým podaniam,
 • zabezpečí vám doručenie elektronického rozhodnutia úradu priamo do vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk,
 • našim zamestnancom sprístupní ucelený pohľad na informácie o žiadateľoch o rôzne druhy služieb prostredníctvom sofistikovaného systému na správu klientskych údajov,
 • uľahčí prípravu a generovanie rôznych reportov a prehľadov, čím výrazne skráti čas potrebný na túto aktivitu,
 • pri elektronickej komunikácii s úradom ušetríte na správnych poplatkoch.

Na to, aby ste mohli plnohodnotne využívať výhody elektronickej komunikácie, prečítajte si prosím nasledujúce technické inštrukcie a návod k používaniu elektronických služieb:

Technické predpoklady elektronickej komunikácie

Prihlasovanie

Vypĺňanie elektronického formulára

Podpísanie a odoslanie podania

 

Technické predpoklady elektronickej komunikácie

Pre správne zobrazenie portálu portal.egov.region-bsk.sk použite podporované prehliadače:

 1. Vybavte si nový občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartuku ktorému si vyžiadajte aj zaručený elektronický podpis. Viac informácii o eID kartách nájdete na portáli www.slovensko.sk. Odporúčame vám prečítať si aj najčastejšie otázky a odpovede pre používateľov eID kariet, kde sa dozviete užitočné informácie o ich výhodách a používaní.
 2. Pre využitie eID karty potrebujete mať k dispozícii čítačku čipových kariet. Čítačku kariet je možné získať pri vybavení občianskeho preukazu s elektronickým čipom - eID karty (týchto čítačiek kariet je limitovaný počet), prípadne môžete si ju kúpiť v špecializovaných obchodoch ako voľne dostupný tovar. Pri zakúpení čítačky kariet je dôležité, aby spĺňala technické parametre, ktoré sú detailne popísane v príručke pre používateľov.
 3. Ako ďalší krok si potrebujete nainštalovať softvér, tzv. eID klient, ktorý je určený pre vlastníkov eID kariet. Tento softvér pomáha pri vašej identifikácii v elektronickom svete – jednoducho povedané, pomáha overiť vašu „elektronickú totožnosť". Najnovšia verzia eID klienta je 1.9.0. Túto verziu si môžete stiahnuť z portálu www.slovensko.sk. Na tejto stránke nájdete na stiahnutie aj detailnú používateľskú príručku, ktorá obsahuje obrazového sprievodcu (tzv. printscreeny) a pomôže vám ľahšie sa orientovať pri inštalácii a následnom používaní eID karty a eID klienta.
 4. Väčšina elektronických podaní  musí byť pred odoslaním z portálu BSK podpísaná zaručeným elektronickým podpisom - ZEP-om (tzn. „elektronicky podpísaná“). ZEP je v elektronickom svete ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Na vytvorenie ZEP-u je potrebné vlastniť tzv. „kvalifikovaný certifikát“ a aplikáciu na jeho vytvorenie. Certifikát je možné získať v rámci vydania občianskeho preukazu s elektronickým čipom - eID karty alebo od niektorej certifikačnej autority na území SR. Pri vybavovaní eID karty žiadajte teda ZEP.
 5. Na svoj počítač si nainštalujte aplikáciu pre vytváranie ZEPu. Táto je k dispozícii na stiahnutie zdarma nahttps://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie a nájdete ju pod názvom Aplikácia D.Signer/XAdES.
 6. Ako občan alebo podnikateľ máte na portáli www.slovensko.sk zriadenú svoju elektronickú schránku, tzv. eDesk. Na to, aby ste ju mohli plnohodnotne využívať, musíte si ju po prihlásení „aktivovať na doručovanie“. Inak vám do nej nebudeme môcť doručovať odpovede na vaše žiadosti. Aktiváciu vašej schránky na doručovanie urobíte po prvom prihlásení sa do nej, a to vyplnením a odoslaním elektronického formuláru Žiadosť o aktiváciu schránky na doručovanie“.

Po splnení týchto „technických predpokladov“ ste pripravení na využívanie našich elektronických služieb. 

 

Prihlasovanie

Každá elektronická služba na našom portáli má vlastnú podstránku, na ktorej sa nachádzajú všetky dôležité informácie o tejto službe. 

 1. Pokiaľ ide o plne elektronickú službu, na podstránke k elektronickej službe sa nachádza tlačidlo, ktoré vás nasmeruje k vypĺňaniu elektronického formulára. Na novej stránke sa vám otvorí okno - pracovná plocha, na ktorom sa nachádza niekoľko možností, ktoré môžete s elektronickým formulárom realizovať. Tieto možnosti sú detailne vysvetlené v časti Vypĺňanie elektronického formulára. Pre účely prihlasovania je dôležité kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť sa“. Prihlásenie prináša so sebou množstvo výhod, a to napríklad, že vaše osobné údajebudete mať v novo-otvorenom elektronickom formulári predvyplnené a nemusíte ich vypisovať ručne a zároveňzískate možnosť uloženia rozpracovaného podania do časti „Moje podania"Vami odoslané podanie z portálu BSK sa uloží do vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk, do časti Odoslané správy. Vďaka vášmu prihláseniu vám budeme môcť doručiť elektronickú odpoveď z Úradu BSK priamo do vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk, do časti „Prijaté správy“.

 2. Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť sa“ budete presmerovaní na portál www.slovensko.sk. Pripojíte svoju čítačku k počítaču a svoju eID kartu vložíte do čítačky. Zobrazí sa vám obrazovka s výzvou, aby ste zadali „BOK“ (bezpečnostný osobný kód) k svojej eID karte. Zadáte svoje prístupové údaje (6 miestny „BOK“), ktorý ste si určili pri preberaní vašej eID karty.

 3. Po úspešnom overení vášho „BOK-u“ sa vám zobrazí stránka o potvrdení vášho prihlásenia a budete mať možnosť vybrať si subjekt, ktorý zastupujete (buď ako fyzická osoba alebo ako zástupca právnickej osoby). Kliknutím na Pokračovať vás presmeruje späť na portál BSK na pracovnú plochu priamo k vybranému elektronickému formuláru. V nasledujúcej sekcii sa dozviete, aké máte možnosti pri vypĺňaní elektronického formulára.

Vypĺňanie elektronického formulára

Vyplnenie elektronického formulára je jednoduché a intuitívne. Každý formulár obsahuje tieto možnosti, ktoré využijete pri jeho vypĺňaní:

 • Na úvodnej stránke - pracovnej ploche k vybranému formuláru sú dva „akčné prvky“:
  • vyberiete si, či chcete formulár vypĺňať ako prihlásená osoba, čo bolo detailne popísané na podstránke PrihlasovanieAk sa rozhodnete, že nechcete formulár vyplniť ako „Prihlásený používateľ“ (napríklad z dôvodu, že nevlastníte eID kartu, alebo podanie je možné podať ako anonym), tak pokračujete ďalej vo výbere typu osoby:
 • Na výber máte dva typy osoby:
  • Fyzická osoba – občan alebo 
  • Právnická osoba – podnikateľ, živnostník alebo iná organizácia. 
 • ​Po výbere typu osoby pokračujete stlačením tlačidla „Pokračovať“.
 • Zobrazí sa vám nová stránka - pracovná plocha, ktorá sa viaže k vybranému formuláru, na ktorej máte k dispozícii tieto možnosti:
  • Vyplniť – otvorí sa vám elektronický formulár, ktorý vyplníte podľa nápovedy, ktorá sa nachádza pri každom poli formulára.
  • Export/ Import – vyplnený, alebo čiastočne vyplnený formulár si môžete prostredníctvom funkcionality „Export“ uložiť na svojom počítači vo formáte *.xml súboru. „Import“ využijete v prípade, že ste už predtým použili funkcionalitu exportu – ide o nahratie dát do elektronického formulára vo forme *.xml súboru z vášho počítača.  
  • Podpísať – funkcionalita elektronického podpisovania dokumentov a príloh vášho podania je detailne popísaná na podstránke Podpisovanie.
  • Zrušiť – táto funkcionalita znamená vymazať rozpracovaný alebo vyplnený formulár.
  • Nevyplnený/ Rozpracovaný/ Vyplnený – v tomto prípade ide o stav rozpracovanosti vypĺňania formulára – pred začiatkom vypĺňania je stav „Nevyplnený“, pokiaľ začnete vypĺňať formulár a následne si ho uložíte, zmení sa jeho stav na „Rozpracovaný“. Po kompletnom vyplnení formulára je jeho stav zmenený na „Vyplnený“. 
  • Nahrať súbor – táto funkcionalita sa viaže k pripájaniu príloh k podaniam. Po kliknutí na tlačidlo „Nahrať súbor“ si vyberiete prílohu zo svojho počítača
   • Zoznam formátov povolených príloh podľa štandardu pre informačné systémy verejnej správy je nasledovný:
   • Audio súbor (napr. zvuková nahrávka): aif, aiff, m4a, mp3, oga, ogg, wav 
   • Grafický súbor (napr. obrázok, fotografia): gif, jfi, jfif, jif, jpe, jpeg, jpg, png, svg, tif, tiff 
   • Komprimovaný súbor: gzip, tar, tar.gz, zip 
   • Textový súbor: docx, htm, html, odt, pdf (podporovaný vo verzii 1.3, 1.4 a 1.5.), txt, xhtml, xml 
   • Video súbor: mp4, mpeg, mpg, ogv, ogx
 • Odoslať podanie – po kompletnom vyplnení formulára, priložení príloh a podpísaní ZEP-om v prípade, ak je podpis vyžadovaný, môžete podanie odoslať na Úrad BBSK prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Odoslať podanie“.
  • Uložiť podanie – táto funkcionalita je k dispozícii iba pre prihlásených používateľov. Po kliknutí na„Uložiť podanie“ sa vám váš rozpracovaný formulár uloží do časti „Moje podania“, ktorú nájdete v hornom menu stránky - pracovnej plochy.
  • Stiahnuť podanie do počítača – týmto tlačidlom si uložíte podanie do vášho počítača vo formáte *.bin súboru. Tento typ súboru sa sám o sebe otvoriť nedá, máte však možnosť si ho po stiahnutí spätne nahrať. Obsahuje formulár ako aj vami priložené prílohy. 

Podpísanie a odoslanie podania

Väčšina podaní musí byť pred odoslaním na Úrad BSK elektronicky podpísaná. Informáciu o tom, či vami vybrané podanie musí byť podpísané nájdete na portáli BSK, na podstránkach venovaných daným elektronickým službám. Nižšie sa dozviete, ako postupovať pri elektronickom podpisovaní formulárov a príloh vášho podania.

Pri každom vyplnenom formulári máte možnosť daný formulár podpísať. Samotné podpisovanie je veľmi jednoduché:

 • Kliknete na tlačidlo „Podpísať“.
 • Následne sa vám zobrazí dialógové okno s vizualizáciou vami vyplneného formulára, aby ste ešte pred samotným podpísaním videli presne čo podpisujete.
 • Kliknete na tlačidlo „Podpísať“ v dolnej časti okna.
 • Zobrazí sa vám ďalšie dialógové okno „Výber certifikátu“, kde je potrebné odškrtnúť filtrovanie zoznamu certifikátov.
 • Následne sa vám zobrazia všetky certifikáty, ktoré sa nachádzajú na pripojenej eID karte alebo sú nahraté vo vašom počítači. Pre elektronické podpísanie prostredníctvom vašej eID karty kliknite na certifikát SVK eID ACA.
 • Ďalej máte možnosť „Zobraziť certifikát“ a zistiť tak viac informácií o zvolenom certifikáte. Ak chcete pokračovať v podpisovaní, kliknite na tlačidlo „OK“. Ak ste si podpísanie rozmysleli a chcete ho zrušiť, kliknite na tlačidlo „Storno“.
 • Ak ste v predchádzajúcom kroku potvrdili výber certifikátu, kliknite aj v okne „D.Signer/XAdES“ na tlačidlo „OK“. Aj tu máte možnosť zrušiť podpisovanie kliknutím na „Storno“.

Po splnení vyššie uvedených krokov je váš formulár podpísaný vašim zaručeným elektronickým podpisom (certifikátom). Rovnakým spôsobom je možné podpísať aj prílohu. Následne môžete vaše podanie odoslať na Úrad BBSK kliknutím na tlačidlo "Odoslať podanie".

Po odoslaní vášho podania máte možnosť si vaše podanie aj prílohy vytlačiť alebo uložiť do svojho počítača.

Dokumenty na stiahnutie

Používateľská príručka elektronických služieb