Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Správa z veľtrhu ITF Slovakiatour 2019

30.01.2019
Oficiálne otvorenie expozície sa konalo vo štvrtok 24.01.2019 za účasti župana Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Súčasťou expozície bola prezentácia mesta Bratislava a regiónov Senec, Malé Karpaty a Záhorie. Zástupcovia Bratislavského regiónu realizovali viaceré odborné rokovania aj na úrovni Ministerstva dopravy a výstavby SR zo sekcie cestovného ruchu, médií a zástupcov s inými krajmi, kde sa diskutovalo na viaceré odborné témy v oblasti cestovného ruchu, ako sú 10% DPH ubytovanie, darčekové poukážky alebo podpora a rozvoj budovania infraštruktúry CR. Na veľtrhu boli zastúpené všetky typy subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, medzi ktoré patria tour operátori, zahraničné zastúpenia krajín, cestovné kancelárie, zastúpenia slovenských a zahraničných regiónov, ako aj poskytovatelia služieb turistického priemyslu. ITF Slovakiatour -  najväčší a najdôležitejší medzinárodný veľtrh cestovania na Slovensku a v rámci krajín strednej Európy sa stal najvýznamnejším podujatím v oblasti cestovného ruchu. Veľtrh určite priniesol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Súčasťou bola aj výstava  Poľovníctvo a oddych  venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Firmy s ponukou loveckého sortimentu mali jedinečnú možnosť osloviť vášnivých poľovníkov a poskytnúť im množstvo užitočných informácií z danej oblasti. Nechýbali ani ukážky sokoliarstva alebo vábenia zveri. Zároveň sa v tomto termíne konal 26. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro.