Zverejňovač príspevkov

Späť

Pomoc obetiam násilia

Názov poskytovateľa
Pomoc obetiam násilia
Adresa poskytovateľa
Dostojevského rad 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Pomoc obetiam násilia
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Cieľová skupina
obete trestných činov, vrátane obetí obchodovania s ľuďmi a domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof, nešťastných udalostí a teroristických útokov.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita